Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dane teleadresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie

07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów:

tel.: +48 25 792 25 42;
+48 25 792-02-70;
+48 25 792 37 57

Godziny Urzędowania

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 – 17:00

Czwartek

8:00 – 16:00

Piątek

8:00 – 15:00

Obsługa bezrobotnych i rejestracja

8:15 – 14:15

Przyjmowanie stron: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 9:00 - 11.00 oraz 15:30 - 16:15

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie przyjmuje sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach 9:00 - 11.00 oraz 15:30 - 16:15

Kierownicy Referatów przujmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu


 

Adres strony www http://wegrow.praca.gov.pl
Adresy poczty e-mail

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w Ustawie o Podpisie Elektronicznym Dz. U. z 2001 r.; Nr 130 poz. 1450 Art. 5 i 6 oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych Dz. U. z 2006r. Nr 227 poz.1664.”


Zasięg terytorialny:

Urząd swoim działeniem obejmuje teren powiatu węgrowskiego.

Numery kont bankowych PUP Węgrów:

Nr rachunku bieżącego:

Redakcja strony: Dane teleadresoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 49218

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl