Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

RODO

RODO (obowiązek informacyjny/klauzule informacyjne)

 

 Bon na zasiedlenie

Klauzula dla pracodawcy zamierzającego zatrudnić powierzyć inną pracę zarobkową osobie bezrobotnej w ramach bonu na zasiedlenie.pdf

Klauzula dla współmałżonka wnioskodawcy w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie.pdf

Klauzula informacyjna dla poręczyciela w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie.pdf

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy o bon na zasiedlenie.pdf

 

Bon na zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy o bon zatrudnieniowy.pdf

Klauzula informacyjna dot. zawarcia umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne - bon zatrudnieniowy.pdf

Dotacie na działalność gospodarczą

Klauzula dla poręczyciela w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf

Klauzula dla współmałżonka poręczyciela o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf

Klauzula dla współmałżonka wnioskodawcy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf

Klauzula informacyjna o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf

Prace interwencyjne

Klauzula informacyjna dot. wniosku o organizowanie prac interwencyjnych.pdf

Roboty Publiczne

Klauzula informacyjna dot. wniosku o organizowanie robót_publicznych.pdf

Staże

Klauzula informacyjna dot._złożenia oferty stażu .pdf

Szkolenia

Klauzula informacyjna w związku z wnioskiem o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną.pdf

Studia podyplomowe

Klauzula informacyjna w związku z wnioskiem o finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.pdf

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Klauzula informacyjna w związku z wnioskiem o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS.pdf

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Klauzula informacyjna dot. wniosku o o zawarcie umowy o dofinansowanie_wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego_który ukończył 50 lat.docx
Redakcja strony: RODORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1046

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl